CO UMÍ VYCVIČENÝ PES

Tady je seznam základních povelů, které učím v mém kurzu pro štěňata. Jsou to podle mně velice užitečné povely a měl by se je naučit každý pes. Platí zde tyto základní pravidla :

 • povel má jenom jedno řešení
 • pes má povel splnit přesně, cvik si neupravuje
 • pes má na splnění povelu určitý čas (1-2 vteřiny)


KE MNĚ

Pes přijde a sedne si přímo před vás, dívá se na vás a čeká. Není nutné mu dávat pomocný povel Zůstaň!, bez dovolení neodejde. Cvičení ukončujete vy, a to buď povelem Volno! (pes může odejít a dělat si, co chce) nebo jiným povelem (pokračujete v cvičení). Pes poslouchá v jakémkoliv prostředí.


SEDNI

Pes si umí sednout ze stoje i z lehu, za chůze nebo na dálku, případně na posunek. Pes nemusí vidět pamlsek, ani jej nemusí dostat za odměnu. Bez dovolení nesmí odejít. Poslouchá v jakémkoliv rušném prostředí a nic ho při plnění úkolu nevyruší – nenechá se odlákat slovem, dotekem, jídlem, aportem, jinými lidmi nebo psy. Pes vydrží sedět i několik minut, zatímco vy se můžete volně pohybovat nebo se schovat, aby vás pes neviděl.


LEHNI

Pes si umí lehnout ze stoje i sedu, za chůze nebo na dálku, případně reaguje i na posunek. Pes si lehne, i když nevidí pamlsek nebo odměnu vůbec nedostane. Bez dovolení nesmí odejít. Pes poslouchá v jakémkoliv rušném prostředí a nic ho při plnění úkolu nevyruší – nenechá se odlákat slovem, dotekem, jídlem, aportem, jinými lidmi nebo psy. Pes vydrží ležet i několik minut, zatímco vy se můžete volně pohybovat nebo se schovat, aby vás pes neviděl.


ZŮSTAŇ

Úkolem psa je zůstat ne stejném místě a ve stejné poloze – pes sedí nebo leží, zatím co vy se můžete volně pohybovat. Pes nesmí bez dovolení odejít. Pes se nesmí nechat vyrušit – nesmí porušit povel, ani když vás nevidí, někdo nebo něco ho ruší nebo mu dokonce někdo dává protichůdný povel (Ke mně! nebo Volno!). Pes se nenechá vyrušit slovem, dotykem, jídlem, aportem, lidmi, psy, jinými zvířaty, zvuky a pod. Povel můžete ukončit jenom vy, a to povelem Volno! (pes může odejít) nebo jiným povelem (pokračujete v cvičení).


ČEKEJ

I. VARIANTA
Pes se na povel zastaví – buď stojí nebo si sedne. Nemusí dodržovat přesnou pozici jako u povelu Zůstaň!. Může klidně malinko chodit kolem, podstatné je, že z místa neodchází a prostě někde chvilku počká.

 • když pes kráčí před vámi – zastaví se a čeká, až k němu přijdete a dáte ho třeba na vodítko
 • když jde pes vedle vás – na povel se zastaví (stojí nebo si sedne) -povel můžete použít, když má pes zastavit u přechodu
 • když má chvilku někde počkat a neběhat kolem – přijdete domů z procházky a pes má počkat v předsíni, aby neběhal špinavý po bytě. Vy se zatím v klidu vyzujete a pak mu očistíte tlapky.

II. VARIANTA
Povel psovi říká, že má někde v klidu počkat a vy se za chvilku pro něj vrátíte. Pes díky povelu ví, co bude následovat a není ve stresu.

 • když ho někde necháváte uvázaného – u obchodu, před školou
 • když jej někdo pár minut hlídá – a vy si zatím někam odskočíte


K NOZE

 • pokud stojíte – pes přiběhne a sedne si k vaší levé noze, rameno psa je vedle vašeho lýtka. Sedí a bez dovolení neodchází. Když chcete společně vykročit, dáte povel K noze! a pak vykročíte. Pes kráčí vedle vás, jeho rameno je na úrovni vašeho lýtka. Udržuje vaše tempo a bez dovolení neodchází. Pokud chcete zabočit, jít zpět nebo se zastavit, psa na to upozorníte povelem K noze!, a pak uděláte změnu. Pokud se zastavíte, pes se také zastaví, posadí se k vaší levé noze a bez dovolení neodchází. Povel ukončujete vy, a to povelem Volno!.
 • přivolání, pokud kráčíte – pes přiběhne k vaší levé noze a pokračuje s vámi v chůzi dál, vaším tempem a bez dovolení neodchází


NESMÍŠ

NEDĚLEJ TO, NA CO MYSLÍŠ
Je to zákazový povel. Vyslovujte ho ideálně v momentě, kdy se pes chystá něco udělat – předcházejte problémům. Je to mnohem účinnější než následně psa napravovat a trestat. Dá se ale použít, i když pes už něco nesprávného dělá a přerušit tím tuto činnost.

Použít se dá v mnoha situacích :

 • pes si nesmí vzít jídlo – z vaší ruky, od cizích lidí a dětí, ze stolu, z tašky, z talíře, z misky jiného psa, z podlahy, ze země
 • pes si nesmí vzít hračku – držíte ji v ruce, házíte ji + platí i na hračky dětí nebo aporty jiných psů
 • pes nesmí někam jít – do místnosti, ven z místnosti, za lidmi, za psy, běžet za aportem, za zvěří, do lesa
 • pes nesmí něco dělat – skákat, brát něco, štěkat a pod.