FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Zuzana Važanová

Neužilova 1495/4
156 00 Praha 5 – Zbraslav

+420 605 546 720
hodne.stene@gmail.com

bank.účet : 1316385044/3030
IČO: 75238543

Zapsána na Úřadě městské části Praha 4,
odbor živnostenský, č.j. P4/018954/16/OŽ/MAR,
dne 8.2.2016.