JAK PSA ZVYKNOUT NA NÁHUBEK

Štěně si zvykne na náhubek v několika krocích. Trénink je založený na metodě manipulace se souhlasem. Náhubek si štěně nasazuje ochotně samo, protože chce získat hodnotný pamlsek, který mu za to nabízíte.

Jak štěně motivovat? Mějte pamlsek, který štěně miluje. Bude pak ochotné pro jeho získání něco udělat, a vy si můžete klást podmínky. Nabízíte mu možnost zasloužit si pamlsek splněním vašeho úkolu (ze začátku velmi jednoduchého). Štěně se rozhoduje svobodně. Buď úkol splní a pamlsek získá, nebo úkol nesplní a pamlsek nezíská. Nenutíte ho, je to jeho volba. Pokud je to pro něj lákavé a výhodné, rozhodne se spolupracovat. A vy jste získali jeho souhlas s tréninkem!

Princip dobrovolné spolupráce

  1. Povelem „Náhubek!“ vyzvete psa k práci.
  2. Pes ví přesně, co má udělat. Rozhodne se spolupracovat. Udělá cvičení správně. Vytrvá, neukončuje práci bez dovolení.
  3. Cvičení ukončíte vy, a to povelem „Volno!“. Pes získává odměnu.

1. Pamlsek je na kraji náhubku (získejte důvěru)

Prvním krokem je získání důvěry. Štěně se náhubku přirozeně bojí, má k němu nedůvěru a potřebuje se s ním seznámit. Pamlsek držte na okraji náhubku, aby na něj štěně lehce dosáhlo. Stačí, když do náhubku vloží konec čumáku a pamlsek získá. Ze začátku váhá, ale když zjistí, že se mu nic nestane a žádné nebezpečí nehrozí, uklidní se. Vidí, že je celkem snadné pamlsek získat, takže začne ochotně spolupracovat. Stačí pár pokusů, aby si cvičení zautomatizovalo, a můžete přistoupit k dalšímu kroku.

2. Pamlsek je na konci náhubku

Teď už štěně musí dát do náhubku celou tlamu, aby pamlsek získalo. Chce to trochu odvahy, ale neměl by to být pro něj problém. Nepožadujte, aby v náhubku zůstalo. Jakmile pamlsek získá, dejte mu povel „Volno!“ a nechte ho odejít.

3. Pamlsek je před náhubkem

Štěně pravděpodobně zaváhá, protože vidí, že pamlsek je až za náhubkem a nemůže ho sníst, když dá do náhubku tlamu. Nadává mu to smysl. Zkusí se možná dostat k pamlsku jinak. Vytrvejte a povzbuďte ho, aby splnilo úkol. Pokud se to podaří, ihned mu pamlsek dejte (skrz náhubek). Štěně se ubezpečí, že i když pamlsek není na dosah, nakonec ho získá. A získá ho jenom za správné splnění úkolu (vložení tlamy do náhubku). Stále potřebuje pamlsek vidět, ale už ho nemusí mít přímo na dosah.

4. Štěně vydrží v náhubku (trénink výdrže)

Pokud štěně neomylně a bez zaváhání dává tlamu do náhubku pokaždé, když vyslovíte povel „Náhubek!“, je připravené na trénink výdrže. Nachystejte si do ruky víc pamlsků a vyslovte povel „Náhubek!“. Štěně dá tlamu do náhubku a vy mu dáte pamlsek. Hned mu ukažte další pamlsek, přidejte povel „Drží!“ a po pár vteřinách ho odměňte. Opět mu ukažte další pamlsek a zopakujte povel „Drží!“. Pár krát zopakujte. Štěně díky tomu vydrží v náhubku i 10-15 vteřin. Cvičení ukončete povelem „Volno!“ a nabídněte mu pamlsek mimo náhubek. Štěně vybere tlamu z náhubku, aby si pamlsek vzalo.

Procvičujte a postupně prodlužujte dobu tréninku na 20-30 vteřin. Důležité je, aby štěně pochopilo, že má v náhubku zůstat a že cvičení nesmí ukončit bez dovolení. Pokud je netrpělivé a tlamu z náhubku vybere dřív, pamlsek nezískává. Napomeňte ho a vyzvěte ho, aby chybu opravilo (tlamu dá opět do náhubku). Nechte ho chvíli v náhubku čekat, a až pak cvičení ukončete povelem „Volno!“. Jenom za správné splnění úkolu má nárok na odměnu.

5. Štěně drží náhubek samo

Položení náhubku na nos je pro štěně nepříjemné. Doteď mu k získání pamlsku stačilo vložit tlamu do náhubku bez dotyku, teď ale musí celou váhu náhubku aktivně držet samo. Pravděpodobně se bude chvilku bránit, pak ale určitě zvládne i tuto výzvu. Jakmile mu to jde a náhubek hezky drží, přidejte trénink výdrže (natrénujte 10-15 vteřin).

6. Zvykání na řemínek

Některá štěňata mají se zapínáním řemínku problém. Pokud je štěně nedůvěřivé, bude se bránit. Štěně není hloupé a ví, že pokud řemínek zapnete, nebude si moct náhubek sundat. Bude se cítit lapené v pasti, a to se mu nelíbí. Natrénujte tedy dotek řemínku na krk, zatímco štěně náhubek drží na nose. Musí se popasovat i s tímto nekomfortním cvičením.

7. Nasazení náhubku

Řemínek zapněte tak, aby byl dostatečně volný. Můžete tak štěněti náhubek lehce nasadit i sundat přetažením řemínku přes uši. Vyslovte povel „Náhubek!“ a nechte štěně, ať samo vloží tlamu do náhubku. Pochvalte ho a řemínek přetáhněte přes jeho uši. Dejte mu skrz náhubek pamlsek a přidejte povel „Drží!“. Štěně čeká (můžete ho průběžně odměňovat) a hezky drží. Cvičení ukončete povelem „Volno!“ a dovolte štěněti, ať si náhubek sundá (nebo mu ho sundejte vy). Pokud štěně ukončí cvičení samo, pamlsek nezískává. Napomeňte ho a cvičení zopakujte. Pamlsek získává jenom za správné splnění úkolu. Procvičte k dokonalosti.

8. Trénink chůze s náhubkem

A nakonec přistoupíme k tréninku chůze s náhubkem! To je ze začátku pro všechna štěňata problém a snaží si náhubek sundat. Nechte štěně, ať si náhubek nasadí a odměňte ho (skrz náhubek). Ukažte mu další pamlsek a držte ho po celou dobu před náhubkem. Dejte mu povel „Jdeme!“ a společně vykročte. Štěně se bude bránit, ale vytrvejte a směrujte jeho pozornost na pamlsek. To ho uklidní. Pokud se vám podaří projít alespoň pár metrů, zastavte a cvičení ukončete povelem „Volno!“. Štěně si teď může náhubek sundat a získává pamlsek.

9. Chůze s náhubkem v reálném prostředí

Opakujte, trénujte a postupně vám ani delší chůze nebude dělat problémy. Trénujte v různém prostředí, přidejte trénink povelů a jízdu MHD. Časem si štěně na náhubek zvykne a jeho nošení pro něj nebude žádný problém. Můžete mu náhubek kdekoliv nasadit a ono bude krásně spolupracovat.

Zvládnete to během pár dnů.

Na zvládnutí jednoho kroku budete pravděpodobně potřebovat i několik desítek pokusů (dle povahy, ochoty a zkušeností štěněte). Trénink si tedy rozložte na mnoho malých a krátkých cvičení. Trénink ukončete je, když to štěně ještě baví a chvíli si s ním pohrajte, aby si odpočinulo. Pak můžete zase pokračovat. Jakmile dostatečně upevníte jeden krok a štěně ho zvládá bez zaváhání a radostně (zvládne alespoň 10 úspěšných opakování), můžete zvýšit náročnost. Nepospíchejte a nevynucujte si stěžení, když na to štěně ještě není připravené. Šprajcne se a nebude chtít dál spolupracovat. Postupujte raději pomalu a důkladně vše procvičte! Celý trénink tak můžete hravě zvládnout během víkendu, pokud trénujete hezky postupně a dostatečně často.

Přejít nahoru