ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUŽITÍ DVOU PSŮ

Teď se podíváme podrobněji na věci, které vám můžou dělat v dlouhodobém spolubydlení starosti. Jak řešit běžné problémy, jak tyto situace vidí psi a jak by jste měli správně postupovat.

1. Společný kontakt

Ke kontaktu může dojít, jenom když s tím souhlasí oba psi.

Pokud jsou psi přátelští a o společný kontakt nebo dokonce hru stojí, není co řešit. Nechte je volně běhat, ať se seznamují a hrají si. Pokud o kontakt nestojí ani jeden ze psů, je situace taky jednoduchá. Každý má svůj prostor, svého majitele a svůj svět. Do kontaktu je zbytečně nenuťte a budou spokojení. Možná si časem k sobě najdou cestu a skamarádí se. Jak to ale vyřešit, pokud o kontakt jeden nestojí vůbec a druhý naopak ano?

Kdy psy k sobě nepouštět:

  1. jeden pes je velice aktivní a chce si hrát, zatímco druhý o hru nestojí
  2. jeden pes se bojí, utíká před druhým psem, zahání ho pryč vrčením
  3. jeden pes je hodně dominantní a chce si podrobit toho druhého

Platí pravidlo, že kontakt by měl být vždy dobrovolný z obou stran. Žádný ze psů by neměl být do kontaktu nucen nebo být nechán napospas druhému psovi, který si třeba jenom příliš divoce hraje. A je jedno, kdo je doma a kdo je na návštěvě. Respekt a bezpečný osobní prostor si zaslouží oba. Ze začátku nenechávejte psy bez dozoru a dohlížejte na to, jak se k sobě chovají. Pokud jeden ze psů o kontakt nestojí, nedovolte druhému psovi, aby si hru nebo seznamování vynucoval. Pokud je to nutné, psa, který je moc hravý, aktivní nebo dominantní, mějte na vodítku a pusťte ho, až se zklidní a vidíte, že se bude chovat dobře.

Pokud je jeden nebo oba psi agresivní, najděte si trenéra!

  • jeden pes je agresivní a napadá druhého psa (druhý pes se bojí nebo se brání protiútokem)
  • oba psi jsou agresivní a jdou okamžitě do konfliktu (nemůžete je nikdy pustit z vodítka, hned by se porvali)

2. Osobní prostor

Každý pes má právo být nerušen a mít svůj klid.

Každý pes má právo na svůj osobní prostor, kde ho nikdo neruší. Tam se může odebrat, když chce mít klid. Tímto prostorem by měl být hlavně jeho pelíšek. Je to ale i místo ve vaší blízkosti, kam se váš pes může schovat, když se cítí nekomfortně nebo v ohrožení. Do osobního prostoru psa nemá druhý pes právo vstupovat bez dovolení. Ne každý pes toto pravidlo dodržuje, je tedy na vás, abyste na něj dohlídli a naučili ho to. Pokud tedy jeden ze psů odejde lehnout si do svého pelíšku, nedovolte druhému psovi, aby tam za ním chodil a rušil ho.

Základní práva každého psa jsou:

  1. Každý pes má právo na nerušený spánek a oddych. Nedovolte, aby se psi navzájem rušili.
  2. Ke kontaktu psů dojde, jenom pokud o to stojí oba. Nikdo si nevynucuje hru a neobtěžuje.
  3. Pokud se při kontaktu nebo hře jeden ze psů začne chovat nevhodně, kontakt ukončete.

3. Oblíbená místa

Každý pes má svoje oblíbená místečka, kam druhý pes nechodí.

Psi mají i další místa ve vaší domácnosti, které považují za své. Například místo na pohovce, kde je pes zvyklý ležet, místo u vašich nohou, v pracovně pod stolem, nebo dokonce konkrétní místo v kuchyni, odkud pes pozoruje, jak připravujete jídlo a možná i dostává něco dobrého od stolu. O tato místa domácí pes rozhodně nechce přijít, zabírá si je pro sebe a nového psa tam nechce pustit. Pro nového psa proto vytvořte taky taková místečka, aby nebyl odkázán jenom na svůj pelíšek. Domácího psa naučte tolerovat, že tato místa odteď patří jenom novému psovi a on mu je nesmí zabírat.

TIP: Pokud jsou mezi psy drobné konflikty a jejich vztah zatím není stálý, nevytvářejte místečka, která jsou určena pro oba psy a zabere si je ten pes, který přijde jako první. Takovéto fungování je možné jenom u psů, kteří jsou nekonfliktní, mají přátelský vztah a dokážou se dohodnout, případně jeden ze psů vždy dobrovolně ustoupí.

4. Majetek

Každý pes má svůj pelíšek, hračku, žvýkací kost a misku na jídlo.

Psi potřebují mít jistotu, že jim nikdo nevezme to, co jim patří. Mezi tyto věci patří zejména pelíšek, hračky, miska s jídlem, žvýkací kosti, ale i hra s vámi a vaše pozornost, případně místa, která pes dlouhodobě používal jako svá. V prvních týdnech spolužití dbejte na to, aby každý pes měl své věci a druhý pes mu je nebral.

Platí tedy pravidlo:

  1. Každý pes má svůj pelíšek, oblíbené místo, hračky a misku na jídlo.
  2. Žádný pes si nemůže nárokovat místa, jídlo a hračky, které mu nepatří.

Na tato pravidla dohlížejte ze začátku vy. Psi si na ně časem zvyknou a budou je dodržovat sami. Předejdete tím mnohým konfliktům a napětí mezi psy. Domácí pes se ujistí, že ho nový pes neohrožuje a jeho příchodem o nic důležitého nepřijde (ideálně ještě získá). Nový pes se naopak v novém domově nebude cítit ztracený a méněcenný, když mu tu vlastně nic nepatří a má tady ledva svůj pelíšek. Oba psi se učí respektu k tomu druhému a taky vidí, že pečujete o oba stejně.

Každý pes má své věci a vaši pozornost:

5. Pamlsky a odměňování

Jako prvního odměňujte domácího psa.

Při cvičení různých situací, v každodenním tréninku a při upevňování správného chování, budete hodně používat pamlsky. Zde platí jednoduché pravidlo, a to přednostní právo domácího psa. Když psi dělají stejný úkol, odměňte nejdřív domácího psa, až pak nového psa.

Pamlsky rozdělujete a dáváte vy. Psi si navzájem nemůžou pamlsky brát, nemůžou si nárokovat cizí pamlsky a žádný pes nemůže tomu druhému „zakázat“ pamlsek si vzít (např. tím, že na něj zavrčí nebo se na něj ošklivě podívá, a ten si z respektu nebo strachu pamlsek raději nevezme). Pes musí akceptovat, že jeho majitel odměňuje i cizího psa.

Ve výsledku jsou oba psi klidní a spokojení. Oba vědí, že pamlsek dostanou a druhý pes jim ho nevezme. Taky vědí, že si ho nemůžou vynucovat a navzájem brát. Nedochází ke konfliktům, protože domácí pes je upřednostněný. To potvrzuje jeho vyšší postavení. Nemá tedy důvod na nového psa žárlit nebo ho trestat a srážet v hierarchii dolů za to, že si dovolil vzít si pamlsek dřív než on.

Psům dávejte ideálně pamlsky stejné hodnoty a lákavosti, aby na sebe nežárlili.

Domácí pes vidí, že vnímáte hierarchii správně a potvrzujete mu jeho pozici. Domácí pes je v hierarchii pod vámi (vy dáváte pamlsky a rozhodujete o nich), ale zároveň se nachází nad novým psem (proto dostane pamlsek jako první).

Další díl bude o tom, jak reagovat na chyby.

Přejít nahoru