PŘÍČINY KONFLIKTŮ MEZI PSY

Konfliktům se můžete vyhnout, pokud dodržíte jednoduchá pravidla: nenechte psy soupeřit o zdroje, prvenství a vaši pozornost. Buďte ve vůdčí pozici a udržujte nastavenou hierarchii mezi psy!

Nejčastější příčiny konfliktů mezi psy

Konflikty mezi psy vznikají hlavně kvůli místům a předmětům, které psi považují za své a dělají si na ně nárok. Je to v první řadě pelíšek a miska s jídlem, dále všechna oblíbená místečka, kde je pes zvyklý odpočívat, všechny hračky, žvýkací kosti a pamlsky. Pes si může bránit i místo, kde jsou schované granule a psí dobrůtky, a druhého psa odtud odhánět.

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI

1. Nenechávejte na zemi volně položené hračky a žvýkací kosti.

Dávejte oběma psům stejné hračky a žvýkací kosti. Vždy je odložte, když už si s nimi psi nehrají. I pak je totiž považují za svůj majetek a můžou napadnout druhého psa, který je najde a bude si je chtít vzít. Nedovolte psům, aby si navzájem hračky a žvýkací kosti brali.

2. Krmte psy odděleně nebo je mějte celý čas pod dozorem.

Nedovolte psům, aby se přibližovali k cizí misce nebo dojídali zbytky po druhém psovi. Dbejte na to, aby jeden pes neodháněl druhého od jídla. Submisivní pes se ze strachu klidně jídla vzdá. Oba psi by se měli najíst v klidu. Misky dejte dál od sebe (alespoň 2 metry), případně se postavte mezi psy, abyste je mohli korigovat. Pokud je to nutné, krmte každého v jiné místnosti. Po jídle misky umyjte a odložte. Každý pes má svou misku, ze které jí jen on.

3. Jako první dostává jídlo, hračku a pamlsek dominantní pes.

V prvních týdnech upřednostňujte domácího psa, ať už je vztah psů jakýkoliv. Tak potvrdíte jeho prvenství (on je tady doma). Nebude pak muset nového psa vychovávat a učit ho, jak se má na cizím území chovat. Pokud je domácí pes bázlivý, dodá mu to sebejistotu a dominantního nového psa to zklidní. Pokud psi soupeří o prvenství, předejdete tak konfliktům a bojům o dominanci, protože hierarchii určíte vy.

Po nějakém čase se hierarchie i vztahy mezi psy ustálí a přirozeně vyplyne, který ze psů zabere místo dominantního psa. Klidně to může být nově příchozí pes, pokud je průbojnější, silnější a sebejistější. Respektujte to a upřednostňujte tohoto psa.

4. Netolerujte ustrkování, ubližování nebo vytláčení.

Vyžadujte respekt a slušné chování. Pes, který se cítí dominantně (domácí nebo nový), si bude chtít potvrzovat svou vůdčí pozici tím, že se cpe jako první do dveří, k misce, k pamlsku a do vaší náruče, bere všechny hračky a dobrůtky. Druhého psa vytlačuje z jeho prostoru a drze mu cokoli vezme. Takové chování netolerujte a učte psy, že se mají chovat s respektem.

Pamatujte, že dominance neznamená agresivní chování nebo ustrkování slabšího. Hierarchie umožňuje psům žít v klidu a přátelství, protože mají jasná pravidla, práva a povinnosti. Dominantní pes má právo jít první, zabírat si nejlepší místa, vzít si hračku a nemuset se o ní dělit. Podřízený pes dává přednost, bere si pamlsek nebo hračku jako druhý, uvolní místo nebo se dobrovolně vzdá hračky. Díky tomu psi vědí v každé situaci, jak se mají zachovat! Nedochází zbytečně ke konfliktům.

5. Nedovolte, aby dominantní pes omezoval podřízeného psa.

Být na vyvýšeném místě a zabírat si tato místa pro sebe je jedno z práv dominantního psa. Pokud se jeden pes cítí nadřazeně, může druhému psovi bránit ve vyskakování na vás, pohovku či postel. Nesnese ani, aby podřízený pes položil packy na kraj pohovky, stoličky nebo na vaše kolena. V případě, že podřízený pes poruší toto pravidlo a např. nečekaně vyskočí na pohovku (nebo ho tam pozvete vy), může se stát, že ho nadřízený pes napadne, aby ho potrestal. Pokud jsou psi hodní a přátelští a na pohovku mohou, pozvěte tam nejdřív domácího psa a až pak toho nového.

Po pár týdnech, kdy už se hierarchie a vztahy mezi psy ustálí, můžete z těchto pravidel slevit. Když vidíte, že nehrozí žádný konflikt, můžou mít psi k dispozici hračky, se kterými si možná budou i společně hrát. Případně se dokážou v klidu domluvit a vždy jeden z nich ustoupí (to je výsledek fungující hierarchie).

A teď se pojďme podívat na trénink se dvěma psy.

Přejít nahoru