HIERARCHIE V RODINĚ

Stálá hierarchie je pro psy základní životní potřebou. Pokud není jasné, kdo smečku vede a na jaké pozici se konkrétní pes nachází, dochází neustále k poměřování sil a k soubojům, aby se uspořádání smečky ujasnilo.

Domácnost, kde se dva psi bijí, je domácnost bez vůdce.

Jak vidí hierarchii psi?

Nadřízeného respektuji a poslouchám. Respektuji jeho osobní prostor a majetek, poslouchám povely a zákazy, jsem ochotný upřednostnit jeho potřeby před mými, od nadřízeného přijímám pochvaly a tresty, snažím se o jeho uznání a lásku.

Podřízeného nemusím poslouchat a vyžaduji od něj poslušnost a respekt. Můžu mu brát věci a vstupovat do jeho osobního prostoru, nestojím o jeho pochvalu a ocenění, podřízený nemá právo mě trestat.

Z toho je jasně vidět, že je pro vás rozhodně výhodnější být ve vůdčí pozici.

Psi mají chování vůči nadřízenému a podřízenému jako vrozený vzorec chování a ovládají ho již malá štěňata. Potřebují si hned při prvním setkání (se psy i s lidmi) ujasnit, na jaké pozici se kdo nachází, aby se podle toho mohla chovat. U psů není možné být na stejné pozici, vždy má někdo navrch. Pokud chcete, aby pes respektoval vás, vaši návštěvu a vaše děti, zařaďte ho v hierarchii až za vás.

1. Hierarchii určujete vy, ne psi

Pes se chová dle toho, na jakém místě v hierarchii se nachází. Ke každé pozici ve smečce patří určitá práva a povinnosti. Pes se chová jinak k podřízeným členům rodiny a jinak k nadřízeným. Nevhodné chování psa tak můžete jednoduše změnit tím, že ho zařadíte na správné místo v hierarchii.

Pes se nedokáže sám dobrovolně podřídit člověku, který se chová submisivně. Jenom vy, změnou svého chování, můžete psa opět správně zařadit. O tom, jak to udělat pozitivní cestou, píšu v e-booku Jak se stát vůdcem smečky.

2. Lidé jsou v hierarchii vždy výš než psi

Na to je dobré myslet. Často se psi dostanou do dominantní pozice jenom díky nedůslednosti a nevědomým chybám majitelů. Pes ale nemůže řídit a kontrolovat člověka nebo dokonce celou rodinu. Mnoho psů to psychicky velmi špatně snáší, jsou ve stresu a mají proto tendence chovat se divoce a drsně, časem dokonce i agresivně.

Pamatujte, že lidi jsou v hierarchii vždy nad psy. Jedině pokud vás psi respektují a uznávají jako autoritu, budou spokojení a nebude docházet k bojům o vůdcovství mezi nimi. Tady je příklad hierarchie v situaci, kde přišla na návštěvu paní s pejskem:

3. Hierarchie v nové rodině

V situaci, kdy budou psi (a lidé) spolu krátkodobě nebo dlouhodobě bydlet, jsou psi vždy až na konci hierarchie rodiny, a domácí pes je nad novým psem. Tato hierarchie platí během prvních pár týdnů, aby se domácí pes necítil ohroženě ze strany nového psa. Po čase (po měsíci společného bydlení) se vztahy ustálí, psi se spřátelí a stanoví si hierarchii sami dle své povahy a psychické převahy.

Hierarchie v naší modelové situaci je následující: 1. na prvním místě je majitel domácího psa, 2. je návštěva, 3. jsou ostatní členové rodiny a děti, pokud se nějaké v rodině nacházejí 4. je domácí pes a 5. je nový pes.

Další díl bude o tom, jak a proč zvýhodňovat domácího psa.

Přejít nahoru