HIERARCHIE MEZI PSY (CVIČENÍ)

Dnešní cvičení slouží na upevnění vašeho vůdcovství a nacvičení konfliktních situací. Dominantní pes se učí, že hlavní slovo máte vy a můžete upřednostnit podřízeného psa.

Aby to lépe a rychleji akceptoval, dáváte mu ze začátku pamlsky. Tak se pro něj z čistě negativní záležitosti najednou stane celkem výhodný podnik. Díky těmto cvičením navíc dominantní pes přestane omezovat, zastrašovat, šikanovat nebo napadat podřízeného psa. Od teď už není jeho právo určovat, co podřízený pes smí nebo nesmí. To právo teď máte vy!

Pokud je to nutné, mějte psy na vodítku!

1. Pamlsky

Jako první naučte psy, jaká pravidla platí, když je odměňujete pamlsky. Je to důležité pro další cvičení, kde už potřebujete, aby se psi uměli chovat, vzájemně si pamlsky nekradli a nevznikaly kvůli jídlu konflikty.

BEZ PRAVIDEL /rozhoduje domin.pes/NOVÁ PRAVIDLA /rozhodujete vy/
– dominantní pes si zabírá všechno jídlo pro sebe
– brání podřízenému psovi vzít si pamlsek
– žárlí, pokud nedostane pamlsek jako první
– zastrašuje a trestá podřízeného psa

Podřízený pes se vzdává všeho v prospěch dominantního psa. Odmítá si vzít pamlsek jako první a často je šikanovaný dominantním psem.
1. Pamlsky patří vám, psi si je nemůžou nárokovat.
2. Vy rozhodujete, kdy a komu pamlsek dáte.
3. Psi si nemůžou pamlsek od vás vynucovat.
4. Psi si nemůžou vzájemně krást pamlsky.

Psi hezky čekají, až jim pamlsek podáte. Nežárlí na sebe a nekradou cizí pamlsky. Díky tomu nedochází ke konfliktům a zastrašování.

2. Právo být první

Dominantní pes má přednostní právo. Má právo jako první vejít do místnosti, vyskočit na pohovku, být na vyšším místě nebo dostat jako první pamlsek a pochvalu. Odměňujte ho proto pokaždé, když akceptuje, že v dané situaci rozhodujete vy a že jste dali přednost podřízenému psovi.

Dominantní pes se učí tolerovat:

ZVEDÁNÍPOHOVKAPAMLSEKTRÉNINK
Podřízeného psa můžete vzít do náruče.Podřízený pes může vyskočit na pohovku.Podřízený pes sní pamlsek jako první.Podřízený pes splní povel jako první.

3. Pravidla na povhovce

Dominantní pes se učí, že pohovka patří vám a vy rozhodujete o tom, kdo tam může a kdo ne. Nemůže si ji tedy zabírat pro sebe a podřízeného psa omezovat, bránit mu jít na pohovku nebo ho z ní vyhánět. Omezí se tím konflikty a ve výsledku psi dokážou ležet na pohovce společně, v klidu a bez agrese. Pokud by jeden ze psů nedodržoval vaše pravidla, můžete mu pohovku zakázat na dobu, než své chování zkoriguje.

KROK 01KROK 02KROK 03KROK 04
Dominantní pes je na zemi a dostává odměny za to, že na pohovku pošlete podřízeného psa.Sedíte na pohovce, nejdřív pozvete dominantního psa, pak podřízeného. Každý má své místo.Sedíte na pohovce spolu se psy, dolů pošlete nejdřív dominantního psa, až pak podřízeného.Na pohovce už nesedíte, a posíláte tam střídavě dominantního a podřízeného psa.

Proč je podřízený pes ochotný spolupracovat?

Protože se s vámi cítí bezpečně a vidí, že situaci máte pod kontrolou vy. Dominantní pes vás musí poslechnout a nedovolíte mu, aby ve vaší přítomnosti omezoval, vytlačoval nebo dokonce trestal či napadal podřízeného psa.

Bydlíme spolu, a jde nám to hezky!

V dalším díle si shrneme všechny chyby a správný postup.

Přejít nahoru